The Karhu Shoe Run

November 02, 2017


Results By Fast Finish Results www.fastfinishresults.com

Team Summary Report - Women

Women's 4k

Karhu Shoe Run

  Top 5 ---- Finishers ----  
Place Team Places 1 2 3 4 5 6* 7*    
1 Carleton 15 1 2 3 4 5 9 11    
Top 5 Times: 15:42.9  
2 St. Olaf 43 6 7 8 10 12 13 14    
Top 5 Times: 15:56.0  
 
The Karhu Shoe Run

The Karhu Shoe Run

November 02, 2017


Results By Fast Finish Results www.fastfinishresults.com

Overall Finish List - Women

Women's 4k

O'All Place Adj Place Bib No Name Team Time Pace Year  
1 1 1412 Abby Sharer Carleton 15:38.5 3:55/K SR  
2 2 1410 Sarah Nazarino Carleton 15:40.2 3:55/K JR  
3 3 1402 Jessalyn Ayars Carleton 15:45.1 3:56/K FR  
4 4 1407 Yoshiko Lynch Carleton 15:45.2 3:56/K FR  
5 5 1401 Sarah Allaben Carleton 15:45.6 3:56/K FR  
6 6 1435 Megan Rossman St. Olaf 15:48.7 3:57/K SO  
7 7 1427 Lauren Markowski St. Olaf 15:51.8 3:58/K FR  
8 8 1428 Meredith Moore St. Olaf 15:53.4 3:58/K SO  
9 9 1408 Lizzy Lynn Carleton 15:55.9 3:59/K JR  
10 10 1423 Lauren Herland St. Olaf 16:01.5 4:00/K JR  
11 11 1406 Grace Leslie Carleton 16:02.8 4:01/K FR  
12 (> 7) 1415 Annie Utzschneider Carleton 16:03.2 4:01/K JR  
13 12 1434 Daisy Richmond St. Olaf 16:04.8 4:01/K JR  
14 (> 7) 1414 Natalia Tu Carleton 16:10.4 4:03/K FR  
15 (> 7) 1404 Maya Hilty Carleton 16:11.4 4:03/K FR  
16 13 1440 Rebecca Walton St. Olaf 16:17.7 4:04/K JR  
17 14 1417 Stephanie Balas St. Olaf 16:18.1 4:05/K FR  
18 (> 7) 1403 Emilee Fulton Carleton 16:18.4 4:05/K SO  
19 (> 7) 1409 Natalie Marsh Carleton 16:26.8 4:07/K FR  
20 (> 7) 1436 Katie Spray St. Olaf 16:30.1 4:08/K JR  
21 (> 7) 1437 Laura Votava St. Olaf 16:32.0 4:08/K JR  
22 (> 7) 1439 Anna Wall St. Olaf 16:37.7 4:09/K SR  
23 (> 7) 1413 Martha Torstenson Carleton 16:40.2 4:10/K JR  
24 (> 7) 1441 Choyang Yangkyi St. Olaf 16:44.7 4:11/K SR  
25 (> 7) 1422 Holly Gordon St. Olaf 16:48.3 4:12/K FR  
26 (> 7) 1416 Elizabeth Zimmerman Carleton 17:07.2 4:17/K FR  
27 (> 7) 1426 Elissa Krause St. Olaf 17:11.0 4:18/K SO  
28 (> 7) 1419 Siri Block St. Olaf 17:34.0 4:24/K SR  
29 (> 7) 1432 Tayler Paulsen St. Olaf 17:34.1 4:24/K FR  
30 (> 7) 1438 Madeleine Wagner Sherer St. Olaf 17:59.0 4:30/K SR  
31 (> 7) 1433 Amy Requa St. Olaf 17:59.2 4:30/K FR  
32 (> 7) 1430 Katie Murney St. Olaf 18:10.2 4:33/K JR  
33 (> 7) 1424 Rachel Hoober St. Olaf 18:11.5 4:33/K SR  
34 (> 7) 1429 Olivia Munson St. Olaf 18:13.3 4:33/K SO  
35 (> 7) 1425 Ellen Kemp St. Olaf 18:21.6 4:35/K FR  
36 (> 7) 1421 Rebekah Crail St. Olaf 18:45.6 4:41/K FR  
37 (> 7) 1442 Kathryn York St. Olaf 19:52.7 4:58/K JR  
38 (> 7) 1431 Myrto Neamonitaki St. Olaf 21:41.4 5:25/K FR